Psikolog Sistemi

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

MORAL MOTİVASYON ÇALIŞMALARI

Kızılay Odtülüler Akademisi’nde öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla rehber öğretmenimiz; verimli ders çalışma stratejileri, programlı çalışmanın önemi, doğru çalışma yöntemleri konulu seminerler ve sunumlar yaparak öğrencinin özgüvenini artırmaya yönelik grup çalışmaları düzenler.

Kızılay Odtülüler Akademisi tarafından üniversite gezileri düzenlenir. Bu geziler sayesinde öğrencinin hedefe odaklanması ve motivasyonun yükselmesi sağlanır.

Rehber öğretmen tarafından uzman kişiler, üniversiteye kızılay Odtülüler Akademisinde hazırlanmış üniversite mezunları, iş yaşamındaki eski öğrencilerimiz ve halen öğrenciliği devam eden öğrenciler kurumumuza davet edilerek öğrencilerin uzak görünen hedefleri nasıl yakınlaştırılacağı konuları netleştirilir.

Odtülüler Akademisi’nde rehber öğretmenimiz, öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını her daim yüksek tutmak amacıyla yaşanmış başarı öykülerinin aktörlerini kurumumuza davet ederek ve bu yolculukta neler yaşandığıyla ilgili ilk ağızdan deneyimlerin ve başarıların paylaşıldığı sıcak, samimi etkinlikler düzenleyerek öğrencilere moral sağlar.

Rehber öğretmenimiz, öğrencilerimizin kendi hayatında önceden yaşadığı başarıları, deneyimleri gözden geçirmesi ve farkındalık yaratma çalışmaları yapması için grup içi etkinlikler düzenler.

Rehber öğretmenimiz; öğrencilerimizin negatif enerjilerini sinema, tiyatro, müze, müzik ve şiir dinletisi, film, belgesel gösterimi gibi etkinliklerle pozitif olarak biçimlendirir.

Bunların seçiminde de eğlenirken öğrenme öğrenirken motivasyonun artması amaçlanır.

AİLE DANIŞMANLIĞI

Odtülüler Akademisi’nde rehberlik servisince ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyini tanıma çalışmaları yürütülür. Bu çalışma sonrasında alınan verilerle ailenin öğrenci başarısındaki yeri, kariyerine ve kişiliğine yansıması hakkında, velilerle bireysel görüşmeler yapılır.

Öğrenci-veli arası iletişimin sağlanması için veliye çocuklarının içinde bulunduğu yaş grubunun özellikleri ve bu yaş grubuyla iletişim kurma yolları konularında destekleyici bilgilerin verildiği seminerler düzenlenir.

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerimizin kaygılarının muhtemel nedenleri konularında hem anne babalara hem de öğrencilerimize yönelik, kaygı ile baş etme ve bu süreçte ailenin rolü konularında seminerler düzenlenerek ailelerin ve öğrencilerimizin bu konuda doğru ve sağlıklı düşünmelerine yardım edilir.

Öğrencilerin gideceği seçme sınavları hakkında velilerin bilgi sahibi olmaları ve hazırlık sürecinde öğrencilerimize destek olabilmeleri, velinin öğrenciyle aynı dili konuşmasının sağlanması için neler yapılabileceği konularında uzmanların katıldığı bilgilendirici sosyal medya canlı yayınları, seminerler ve konferanslar düzenlenir.

KARİYER PLANLAMA

Odtülüler Akademisi’nde öğrencilerimizin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinin şekillenmesinde rehber öğretmenimiz, geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış testlerden yararlanır. Ayrıca öğrencilerimizle düzenli aralıklarla yapılan birebir görüşmelerle onların kendilerini tanımalarına ve doğru hedefler belirlemelerine yardım eder.

Rehber öğretmenimiz, öğrencinin hayattan beklentisini doğru saptamasına yardımcı olur. Bu beklenti doğrultusunda, öğrenciye gerek uygulanan kişisel testler gerekse tanıma formaları aracılığıyla doğru sorular sorarak, kendini tanıması sağlanır. Öğrencinin kişisel bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle, hedeflediği kariyerin çatıştığı ve birleştiği noktaları saptaması amacıyla öğrenci görüşmelerinde öğrenci ödevlendirilerek hem sağlıklı kararlar alması hem de iş hayatına atıldığında tecrübe kazanması açısından görev ve sorumluluk bilinci oluşmasına yardımcı olunur.

Rehber öğretmenimiz, kariyer planının sadece meslek seçiminden ibaret olmadığını meslek seçiminden ibaret olan kariyer hedefin gerçekleştiğinde bu alanda üretmek yerine tüketmeye başlayacağı bilincini öğrenciye yerleştirir.

Rehber öğretmenimizin sunumlarıyla örneklendirilerek belli dönemlerde bu mesleklerdeki uzman kişilerle öğrencilerin bir araya gelip görüşmesi sağlanır. İki örnek verecek olursak; birincisi doktor olmayı birçok birey ister ama sayılı doktorun tıp alanında ve insanlık adına katkısı olmuştur.

İkinci örnekte ise müzik alanında kariyer yapmak isteyen birey kariyer hedefini eğer kendi planlamışsa, yönlendirilmiş kararlar etkisiyle değil ürettiği müziklerle insan sağlığı üzerine dahi birçok katkı sağlayabilir.

Rehberlik servisimizde görev yapan rehber öğretmenimiz özetle öğrencide “Anlamı olan hedefler doğru sonuçlar verir, asıl başarıya ulaştırır.” Bilincinin oluşmasını sağlar.


Call Now Button