Hakkımızda

2008 yılında eğitime gönül vermiş birkaç öğretmen diye söze başlarsak tarih, Türkiye’nin başkentinde başkentin merkezinde bir iş hanında kuruldu dersek coğrafya, o günlerde binlerce öğrencimizi bir araya toplayıp ümit ışığı oldu dersek matematik, Halil Cibran gibi bir öğretmen “Bize eğitimden bahset.” dedi dersek edebiyat konusu olur.

Yıllardır sürdürülen eğitim serüveninin adı olan Odtülüler Akademisi her zaman güçlü bir aile olmayı başardı. Sürdürülen bu eğitim ortamında amaçlarımız belli, hedeflerimiz yakındı. Bizler için hedef: Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, manevi değerleri benimseyen, bilime inanan, sorgulayan, özgür düşüncelerini ortaya koyan bireyler yetiştirmekti. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için öncelikli iyi bir ekibe ihtiyaç vardı. Bu doğrultuda kendine güvenen, alanına hakim, takım çalışmasına önem veren, birbirine bağlı, inançlı bir uzman eğitim kadrosu oluşturuldu. İçinde yaşadığımız toplumun şartlarını kritik edip nasıl bir eğitimle insanlara faydalı olunacağını araştıran, zaman ilerledikçe değişen eğitim ortamına daima ayak uydurabilen, gelişime ve yeni fikirler üretmeye açık olan eğitim kadromuz bir araya gelerek gecesini gündüzüne kattılar ve çok çalıştılar. Daha çok kitap, daha anlaşılır ve sade anlatım, daha özgün sorular… Her fikir bizlere yeni ufuklar açıp bazen proje oldu bazen bu fikirler bir eksiğimizi giderdi. Her giderdiğimiz eksik arkasından bizlere başarı olarak döndü. Türkiye derecesi yapan öğrencilerimiz, hedeflediği üniversiteleri kazanan öğrencilerimiz bu üretkenliğin ve ekip olarak çalışmamızın aldığı başarılardan bazılarıydı. Bu başarılar sayesinde hep daha güçlü olduk.

Sınavlar konusunda umut olduğumuz kitlelere sesimizi daha iyi duyurabilmek amacıyla komisyonlar kuruldu ve bu komisyonlarda neyi, nasıl daha iyi yapabileceğimizin cevapları arandı. Yaşadığımızın çağın bize sunduğu teknolojik kriterler hep göz önünde tutuldu. Dershaneye gidemeyen, yayınlarımıza ulaşamayan kitleler de ihmal edilmedi. AR-GE çalışmaları sonucunda “ Siz gelemiyorsanız biz sizin evinize gelelim.” diyerek Odtülüler Akademisi vizyonuna UZAKTAN EĞİTİM sistemini yerleştirdik.

Uzaktan Eğitim sistemiyle sanal dershane, online dershane, online deneme, online rehberlik ve online veli takibi ile internet bağlantısı olan her yere ulaşıp ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. “Ben değil, biz.” demenin haklı gururunu yaşayan ve içinde bulunduğumuz eğitim sektörünün en iyisi olmak için çalışan Odtülüler Akademisi bu duygu ve tecrübeyle kuruldu. Yarınları inşa edecek gençlerimizin yanında olmanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Birlikte emek vererek başaracağımız güzel günlerin gelmesi dileğiyle…


Call Now Button