Etüt Sistemi

Etüt çalışmalarımızda amacımız öğrencilerin derste geride veya eksik kaldığı noktalarını belirlemek ve bu noktalardaki eksikleri gidermektir.

Kurumumuz etüt çalışmalarında öğrencilerin eksikliklerine cevap verir ve bire bir takibi sağlanır.

Her öğrencinin öğrenme yetisi birbirinden farklı olduğundan her bir öğrenci için ayrı ve özel program yapılarak bire bir takibi sağlanır.

Kurumumuzda etüt almak isteyen öğrencilerin öncelikle derslerine düzenli olarak katılmış olmaları gerekmektedir. Derse katıldığı halde anlamadığı noktalar olduğunda veya veli ile görüşülüp geçerli bir neden nedeniyle derse katılamadığını tespit ettiğimiz öğrencilerimize etüt programı yapılmaktadır.

Kurumumuzda etüt sistemi iki ana başlık altında yürütülmektedir. Bunlar isteğe bağlı etüt ve zorunlu etüt olarak isimlendirilir.

İsteğe bağlı etüt, öğrencinin kendi isteği üzerine eksik kaldığı noktalar için destek istemesidir. Zorunlu etüt ise öğrencinin haftalık deneme sınav sonuçlarına göre rehberlik servisi tarafından tespit edilen eksikleri doğrultusunda verilen etüttür.

Verilen her iki etüt programında ortak amacımız bire bir ilgi ve takip ile öğrencilerin çalışmalarına hız kazandırmaktır. Yapılan programlarda öğrencinin algılarının açık olduğu, en verimli saatler dikkate alınır.

Etüt programlarında normal ders saatlerinde olduğu gibi veliye öğrencinin katılım durumu ve neler kazandırılacağı hakkında bilgi verilir. Bu sayede öğrencinin veli tarafından evde de takibi sağlanmış olunur.


Call Now Button